Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις υποδομές και την εμπειρία για την εκπόνηση μια σειράς χημικών, μικροβιολογικών και μοριακών αναλύσεων. Επιπλέον, εστιάζει τη δράση του στα αντικείμενα της βιοτεχνολογίας τροφίμων και περιβάλλοντος και της μοριακής διατροφής.

Σχετικά με το Εργαστήριο

 • Υποδομές

  Το Εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις υποδομές και την εμπειρία για την εκπόνηση μια σειράς χημικών, μικροβιολογικών και μοριακών αναλύσεων.

  Συγκεκριμένα, διατίθενται αέριος χρωματογράφος/φασματογράφος μάζας (GC/MS), αέριος χρωματογράφος (GC/FID), υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), λυοφιλιωτής (freeze-dryer), φασματοφωτόμετρο, θερμικοί κυκλοποιητές (PCR), Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), μικροβιολογικοί θάλαμοι νηματικής ροής (laminar flow), επωαστικοί κλίβανοι, όργανο μέτρησης ενεργότητας νερού (aw), υδατόλουτρα, pHμετρα και άλλα μικροόργανα.

  Μάθετε Περισσότερα 

 • Ερευνητική Δραστηριότητα

  H ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται στα αντικείμενα της βιοτεχνολογίας τροφίμων και περιβάλλοντος και της μοριακής διατροφής, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή (α) νέων λειτουργικών τροφίμων με πιθανές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία (προβιοτικά και πρεβιοτικά, φυσικά προϊόντα με θετικές δράσεις, φαρμακευτικά τρόφιμα, κλπ), και (β) υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων μέσω της εκμετάλλευσης διάφορων αποβλήτων της αγροτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων. Παράλληλα, υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και η δυνατότητα για μια σειρά μικροβιολογικών, χημικών και μοριακών αναλύσεων σε βιολογικά δείγματα.

 • Υπηρεσίες

  1) Μελέτη ασφάλειας και ποιοτικών χαρακτηριστικών τροφίμων (πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος , έλεγχος παθογόνων, προσδιορισμός οξύτητας, σακχάρων, οργανικών/λιπαρών οξέων και αλκοολών, προφίλ πτητικών ενώσεων σε τρόφιμα, κλπ.).

  2) Προσδιορισμός χημικής σύστασης και έλεγχος αντιμικροβιακής δράσης φυσικών προϊόντων για χρήση ως βιοσυντηρητικά σε τρόφιμα.

  3) Απομόνωση, ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός γηγενών μυκήτων/ζυμομυκήτων και μηλογαλακτικών βακτηρίων από Ελληνικούς αμπελώνες και μελέτη τεχνολογικών χαρακτηριστικών.

  4) Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων - Μελέτη προβιοτικών χαρακτηριστικών μικροβιακών στελεχών.

Ομάδα

Κουρκουτάς Ιωάννης

Κουρκουτάς Ιωάννης

ikourkou@mbg.duth.gr

Καθηγητής- Διευθυντής
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: +30 25510 30633, +306947024571

Νικολάου Αναστάσιος

Νικολάου Αναστάσιος

anikol@mbg.duth.gr

Μοριακός Bιολόγος-Γενετιστής, MSc, PhD, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
τηλ: + 30 25510 30703

Νέλιος Γρηγόριος

Νέλιος Γρηγόριος

 gregnelios@hotmail.com

Μοριακός Bιολόγος- Γενετιστής-Υποψήφιος Διδάκτωρ Ερευνητής
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ:+ 30 25510 30703

Δημούλα Ελισάβετ

Δημούλα Ελισάβετ

elizabethdimoula@gmail.com

Μοριακός Βιολόγος – Γενετίστρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Μητροπούλου Γρηγορία

Μητροπούλου Γρηγορία

grigoriamitropoulou@gmail.com

Μοριακός Bιολόγος-Γενετίστρια, MSc, PhD, Mεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
τηλ: + 30 25510 30703

Παυλάτου Χρύσα

Παυλάτου Χρύσα

xrysapavl@gmail.com

Mοριακός Βιολόγος - Γενετίστρια-
Υπ. Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Βασίλαρου Παναγιώτα

Βασίλαρου Παναγιώτα

panagiotavassilarou@gmail.com

Μοριακός Βιολόγος – Γενετίστρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Χατζηγιαννίδου Ελένη

Χατζηγιαννίδου Ελένη

elechatz@affil.duth.gr

Οικονομολόγος
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Πράπα Ιωάννα

Πράπα Ιωάννα

ioannaprap@gmail.com

Μοριακός Bιολόγος- Γενετίστρια-
Υπ. Διδάκτωρ-Ερευνήτρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
τηλ: + 30 25510 30703

 Κομπούρα Βασιλική

Κομπούρα Βασιλική

vickykom20.70@gmail.com

Μοριακός Βιολόγος - Γενετίστρια-
Υπ. Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Χριστακούδη Αναστασία

Χριστακούδη Αναστασία

anastasiach97@yahoo.com

Γεωπόνος
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Καραμπάτσα Ροδούλα

Καραμπάτσα Ροδούλα

rodoulakarampatsa@gmail.com

Υποστήριξη Έργων
τηλ: + 30 25510 30703

Σώμαλου Παρασκευή

Σώμαλου Παρασκευή

swmalouparaskevi@gmail.com

Bιολόγος-Ερευνήτρια-
Υποψήφια Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ:+ 30 25510 30703

Καραπάντζου Ιωάννα

Καραπάντζου Ιωάννα

ioannakarapantzou@yahoo.gr

Μοριακός Βιολόγος - Γενετίστρια -
Υπ. Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Δημητρίου Λαμπριάνα

Δημητρίου Λαμπριάνα

labriana123@gmail.com

Γεωπόνος
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Ομάδα

Κουρκουτάς Ιωάννης

Κουρκουτάς Ιωάννης

ikourkou@mbg.duth.gr

Καθηγητής- Διευθυντής
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: +30 25510 30633, +306947024571

Νικολάου Αναστάσιος

Νικολάου Αναστάσιος

anikol@mbg.duth.gr

Μοριακός Bιολόγος-Γενετιστής, MSc, PhD, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
τηλ: + 30 25510 30703

Μητροπούλου Γρηγορία

Μητροπούλου Γρηγορία

grigoriamitropoulou@gmail.com

Μοριακός Bιολόγος-Γενετίστρια, MSc, PhD, Mεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
τηλ: + 30 25510 30703

Πράπα Ιωάννα

Πράπα Ιωάννα

ioannaprap@gmail.com

Μοριακός Bιολόγος- Γενετίστρια- Υπ. Διδάκτωρ-Ερευνήτρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Σώμαλου Παρασκευή

Σώμαλου Παρασκευή

swmalouparaskevi@gmail.com

Bιολόγος-Ερευνήτρια-Υποψήφια Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ:+ 30 25510 30703

Νέλιος Γρηγόριος

Νέλιος Γρηγόριος

 gregnelios@hotmail.com

Μοριακός Bιολόγος- Γενετιστής-Υποψήφιος Διδάκτωρ Ερευνητής
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ:+ 30 25510 30703

Παυλάτου Χρύσα

Παυλάτου Χρύσα

xrysapavl@gmail.com

Mοριακός Βιολόγος - Γενετίστρια- Υπ. Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

 Κομπούρα Βασιλική

Κομπούρα Βασιλική

vickykom20.70@gmail.com

Mοριακός Βιολόγος - Γενετίστρια- Υπ. Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Καραπάντζου Ιωάννα

Καραπάντζου Ιωάννα

ioannakarapantzou@yahoo.gr

Mοριακός Βιολόγος - Γενετίστρια- Υπ. Διδάκτωρ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Δημούλα Ελισάβετ

Δημούλα Ελισάβετ

elizabethdimoula@gmail.com

Μοριακός Βιολόγος – Γενετίστρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Βασίλαρου Παναγιώτα

Βασίλαρου Παναγιώτα

panagiotavassilarou@gmail.com

Μοριακός Βιολόγος – Γενετίστρια
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Χριστακούδη Αναστασία

Χριστακούδη Αναστασία

anastasiach97@yahoo.com

Γεωπόνος
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Δημητρίου Λαμπριάνα

Δημητρίου Λαμπριάνα

labriana123@gmail.com

Γεωπόνος
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Χατζηγιαννίδου Ελένη

Χατζηγιαννίδου Ελένη

elechatz@affil.duth.gr

Οικονομολόγος
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,
τηλ: + 30 25510 30703

Καραμπάτσα Ροδούλα

Καραμπάτσα Ροδούλα

rodoulakarampatsa@gmail.com

Υποστήριξη Έργων
τηλ: + 30 25510 30703

Έρευνα

Image
Image
Image

Δράση

0
Χρόνια εμπειρίας
0
Ερευνητικά έργα
0
Δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
0
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Νέα

20
Δεκ

Παρουσίαση 3 εργασιών στο 9th Conference of Mikrobiokosmos

Oι εργασίες με τίτλους “Immobilized probiotics as effective delivery vehicles ensuring cell survival under simulated gastrointestinal transit”, “Biofilm removal activity…

05
Νοε

Παρουσίαση 2 εργασιών στο 35ο Διεθνές Συνέδριο EFFoST στη Λωζάνη Ελβετίας

Oι εργασίες με τίτλους “New presumptive probiotic strains for management of Type-1 Diabetes” και “Novel functional breakfast cereals fortified with…

26
Αυγ

Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» (MIS 5047291) που εντάσσεται στη Δράση…

 • Photo Gallery