Υποδομές

Το Εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις υποδομές και την εμπειρία για την εκπόνηση μια σειράς χημικών, μικροβιολογικών και μοριακών αναλύσεων. Συγκεκριμένα, διατίθενται αέριος χρωματογράφος/φασματογράφος μάζας (GC/MS), αέριος χρωματογράφος (GC/FID), υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), λυοφιλιωτής (freeze-dryer), φασματοφωτόμετρο, θερμικοί κυκλοποιητές (PCR), Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), μικροβιολογικοί θάλαμοι νηματικής ροής (laminar flow), επωαστικοί κλίβανοι, όργανο μέτρησης ενεργότητας νερού (aw), υδατόλουτρα, pHμετρα και άλλα μικροόργανα.

aerias xromatografias

Συστήματα αέριας χρωματογραφίας/φασματοσκοπίας μάζας (GC/MS)

igris xromatografias

Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC)

liofiliotis

Λυοφιλιωτής

apostaktiki siskeui

Αποστακτική συσκευή μεθ’ υδρατμών