Ερευνητικά έργα σε Εξέλιξη

1. Δράση: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education. Τίτλος: Bridging the Gap Between Biotechnology and Industry: Integrating Design Thinking and Flipped Learning – BIOTE(A)CH. Φορέας χρηματοδότησης: European Union (Erasmus) Προϋπολογισμός έργου (ΔΠΘ): 40.530,00€. Έναρξη/λήξηΔεκέμβριος 2022-Δεκέμβριος 2024. Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου (ΔΠΘ): Ι. Κουρκουτάς.

2. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δράση: 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017). Τίτλος έργου: BioActiveScreen Research Infrastructure in Northern Greece: Identification of endemic aromatic plant-derived bioactive compounds of high-added value. Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Προϋπολογισμός έργου: 1.440.000,00€. Έναρξη/λήξη: Ιούνιος 2021-Ιούνιος 2024. Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Α. Χλίχλια.

3. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δράση: 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017). Τίτλος έργου: Καινοτόμες ακινητοποιημένες λειτουργικές αρχικές καλλιέργειες: Χαρακτηρισμός και εφαρμογή στην παραγωγή νέων τροφίμων με δυνητικά ευεργετικά οφέλη χρησιμοποιώντας αγροτικά απόβλητα-iFUNcultures. Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Προϋπολογισμός έργου: 170.000,00€. Έναρξη/λήξη: Ιανουάριος 2020-Ιανουάριος 2024. Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Ι. Κουρκουτάς.

4. Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Τίτλος έργου: Ανάδειξη οινικής ταυτότητας του Νομού Δράμας μέσα από ολιστικό χαρακτηρισμό του φυσικού και μικροβιακού περιβάλλοντος-Drama_Terroir (Τ2ΕΔΚ-02974). Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και ιδιωτικά κεφάλαια (KTHMA TEXNH OINOY, ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε., ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., ΙΝΝΟVINO IKE, ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε., και ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.). Προϋπολογισμός έργου: 995.087,72€. Έναρξη/λήξη: Ιούλιος 2021-Νοέμβριος 2023. Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Σ. Κουνδουράς.

5. Δράση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας (ΕΠΑνΕΚ). Τίτλος έργου: FOODΒΙΟΜΕS - Yποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός: 3.943.705,00€. Έναρξη/λήξη: Νοέμβριος 2020-Αύγουστος 2023. Συντονιστής: Ι. Κουρκουτάς.

6. Δράση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ΕΠΑνΕΚ). Τίτλος έργου: ΚΕΔΙΑΚ ΠΑΜΘ - Κέντρο Εκτίμησης Διακινδύνευσης και Ανθεκτικότητας Κεφαλαίου Περιφέρειας ΑΜΘ. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός: 1.999.827,40€. Έναρξη/λήξη: Νοέμβριος 2020-Αύγουστος 2023. Συντονιστής: Ι. Δόκας.

7. Δράση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ΕΠΑνΕΚ). Τίτλος έργου: AGRO4+ - Ολιστική Προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για Νέους Αγρότες. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός: 3.161.137,92€. Έναρξη/λήξη: Νοέμβριος 2020-Αύγουστος 2023. Συντονιστής: Ν. Τσιρλιγκάνης.

8. Δράση: Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Αγρο-διατροφής. Τίτλος έργου: Aνάπτυξη καινοτόμων προβιοτικών προϊόντων KEΦΙΡ αξιοποιώντας την μικροβιακή ποικιλότητα της Περιφέρειας ΑΜΘ-Pinnokefir. Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ιδιωτικά κεφάλαια (Αγροκτηνοτροφικός Βιομηχανικός Συνεταιρισμός Προσοτσάνης). Προϋπολογισμός έργου: 157.900,00€ (κόστος υπεργολαβίας: 42.500,00€). Έναρξη/λήξη: Ιούνιος 2020-Ιούνιος 2023. Συντονιστής: B. Mελενεκλής. Επιστημονικός υπεύθυνος υπεργολαβίας: Ι. Κουρκουτάς.