Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

1. Δράση: Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Αγρο-διατροφής. Τίτλος έργου: Αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων στην παραγωγή οργανικών εδαφοβελτιωτικών μέσω κομποστοποίησης-AgroWasteCompost. Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ιδιωτικά κεφάλαια (ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ Α.Ε.). Προϋπολογισμός έργου: 127.835,50€ (κόστος υπεργολαβίας: 50.130,00€). Έναρξη/λήξη: Δεκέμβριος 2019-Μάρτιος 2023. Συντονιστής: Β. Χαρόβας. Επιστημονικός υπεύθυνος υπεργολαβίας: Ι. Κουρκουτάς.

2. Δράση: Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Αγρο-διατροφής. Τίτλος έργου: Αξιοποίηση του μικροβιακού terroir των αμπελώνων της εταιρείας «Κτήμα Παυλίδη» για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των τοπικών οίνων-Pavlidis Terroir. Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ιδιωτικά κεφάλαια (KTHMA ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε.). Προϋπολογισμός έργου: 183.313,83€ (κόστος υπεργολαβίας: 57.856,00€). Έναρξη/λήξη: Δεκέμβριος 2019-Μάρτιος 2023. Συντονιστής: Π. Κυριακίδης. Επιστημονικός υπεύθυνος υπεργολαβίας: Μ. Γρηγορίου.

3. Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Τίτλος έργου: Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες-iFUNFoods (Τ1ΕΔΚ-03846). Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και ιδιωτικά κεφάλαια (ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.). Προϋπολογισμός έργου: 952.434,78€. Έναρξη/λήξη: Σεπτέμβριος 2018-Μάρτιος 2023. Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Ι. Κουρκουτάς.

4. Δράση: Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Αγρο-διατροφής. Τίτλος έργου: Ανάπτυξη νέας καινοτόμου σειράς προϊόντων από αγελαδινό γάλα αυξημένης περιεκτικότητας σε ασβέστιο και πρωτεΐνη-JerseyMILK. Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ιδιωτικά κεφάλαια (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.). Προϋπολογισμός έργου: 240.000,00€ (κόστος υπεργολαβίας: 40.000,00€). Έναρξη/λήξη: Δεκέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2022. Συντονιστής: A. Παπαζηλάκης. Επιστημονικός υπεύθυνος υπεργολαβίας: Ι. Κουρκουτάς.

5. Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας. Τίτλος έργου: FOOD INNOVATION RI: Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€. Έναρξη/λήξη: Νοέμβριος 2018-Οκτώβριος 2022. Συντονιστής: Μ. Κανελλάκη.

6. Εμβληματική Δράση: Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων στο πλαίσιο του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. Τίτλος έργου: Οι δρόμοι των αμπελώνων. Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. Προϋπολογισμός έργου: 2.500.000€. Έναρξη/λήξη: Μάρτιος 2019-Απρίλιος 2022. Συντονιστής: Σ. Κουνδουράς.

7. Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας. Τίτλος έργου: OMIC-ENGINE: Synthetic biology: From omics technologies to genomic engineering. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός έργου: 4.000.000,00€. Έναρξη/λήξη: Ιανουάριος 2018-Απρίλιος 2022. Συντονιστής: Κ. Μαθιόπουλος.

8. Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας. Τίτλος έργου: OPENSCREEN-GR: An Open-Access Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human and Animal Health, Agriculture and Environment. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός έργου: 3.025.090,09€. Έναρξη/λήξη: Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2021. Συντονιστής: Δ. Κλέτσας.

9. Δράση: ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές». Τίτλος έργου: Νέα Προϊόντα Οίνου με Βιοσυντηρητικά και Προβιοτικές Καλλιέργειες. Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προϋπολογισμός έργου: 65.800,00€. Έναρξη/λήξη: Μάρτιος 2018-Ιανουάριος 2020. Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Ι. Κουρκουτάς.